Á Đù 2 ( Sau 30 năm) - Lý Hải - Trung Lùn - Nhật Cường

Sau 30 mươi năm từ 1 anh công an xuống thành anh dân phòng, 3 "người tốt" vẫn tánh nào tật nấy :D Hài quá trời quá đất :D :D

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D