Biển Đông và lòng yêu nước

Vlogger JVevermind làm vlog xoay quanh tình hình chiến sự căng thẳng tại biển Đông cũng như những nhận định riêng, kèm theo nhiều chia sẻ thú vị của anh chàng.

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D