Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Khán đài sân Arena Corinthians hôm qua trở thành sân khấu để những giai nhân Brazil khoe sắc, khi cổ vũ cho đội nhà đấu Croatia trong trận mở màn World Cup 2014.

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Brazil rạng ngời trong ngày khai mạc World Cup

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D