Cầu thủ bỏ mạng sau pha santo ăn mừng bàn thắng

Pha biểu diễn santo quá trớn làm cầu thủ bất tỉnh ngay trên sân.

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D