Con người đang tàn phá Trái Đất như thế nào?

Những ảnh hưởng khủng khiếp của thời đại kỹ thuật số, nhu cầu sản xuất lương thực phẩm và các tảng băng đang tan chảy dần là những điểm hầu hết mọi người không nhìn thấy hàng ngày.

Con người đang tàn phá Trái Đát như thế nào?

Con người đang tàn phá Trái Đát như thế nào?

Con người đang tàn phá Trái Đát như thế nào?

Bức ảnh chụp từ trên cao về thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với 22 triệu dân, nhà cửa san sát

Con người đang tàn phá Trái Đát như thế nào?

Con người đang tàn phá Trái Đát như thế nào?

Con người đang tàn phá Trái Đát như thế nào?

Con người đang tàn phá Trái Đát như thế nào?

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D