Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Tự nấu ăn, làm việc nhà và chăm sóc bản thân, cô gái đến từ Uzbekistan, Diana, rất thích học và trải nghiệm cuộc sống khác biệt ở đất nước xa lạ.

Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Hành trình cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D