Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

Internet phát triển kéo theo đó là rất nhiều cách để bạn có thể giữ liên lạc, trao đổi thông tin trong các quan hệ công việc. Tuy nhiên card visit vẫn được coi là phương thức trao đổi thông tin truyền thống nhưng chưa bao giờ lỗi "mốt".

Dưới đây là tổng hợp 12 card visit của những nhân vật nổi tiếng trong giới công nghệ, internet.

1. Mark Zuckerberg, Facebook. Đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Facebook.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

2. Steve Jobs , Apple.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

3. Jerry Yang, Yahoo.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

4. Eric Schmidt, Google.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

5. Bill Gates, Microsoft.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

6. Larry Page, Google.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

7. Steve Wozniak, đồng sáng lập Apple.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

8. Evan Williams, Twitter.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

9. Mitchell Baker, Mozilla.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

10. Meg Whitman, HP.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

11. Tim Berners-Lee, "cha đẻ" của WWW.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

12. John Donahoe, eBay.

Ngắm card visit của những nhân vật nổi tiếng

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D