Nghe Dưa Leo nói về Sơn Tùng MTP

Dưa Leo không phải dạng dừa đâu. Mà là dạng sầu riêng =))))

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D