Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ sĩ người Hàn Quốc Jee Young Lee đã tạo ra được một thế giới kỳ ảo mang đậm tính siêu thực tại studio nhỏ của cô ở Seoul. Chỉ với các vật liệu đơn giản như xốp, cartoon và sơn, cô đã biến căn phòng nhỏ thành rất nhiều khung cảnh khác nhau, rất sinh động.

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Nghệ thuật siêu thực đầy quyến rũ và mê hoặc

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D