Những bức ảnh đoạt giải tuần cuộc thi Ảnh Vnexpress

Cuộc thi Ảnh Vnexpress đang bước vào giai đoạn nước rút, chỉ còn 1 tuần nữa thôi. Sau đây là những tác phẩm đang "nằm tuần".

Tuần 6

Những bức ảnh đoạt giải tuần cuộc thi Ảnh Vnexpress

Tuần 5

Những bức ảnh đoạt giải tuần cuộc thi Ảnh Vnexpress

Tuần 4

Những bức ảnh đoạt giải tuần cuộc thi Ảnh Vnexpress

Tuần 3

Những bức ảnh đoạt giải tuần cuộc thi Ảnh Vnexpress

Tuần 2

Những bức ảnh đoạt giải tuần cuộc thi Ảnh Vnexpress

Tuần 1

Những bức ảnh đoạt giải tuần cuộc thi Ảnh Vnexpress

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D