Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những tấm ảnh mang tính tượng hình, những kỹ thuật chụp lạ mắt tạo nên một chùm ảnh đẹp như tranh vẽ của các phóng viên đang tác nghiệp tại World Cup 2014.

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Những hình ảnh độc và lạ tại World Cup 2014

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D