Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Ngày nay, nếu như nhiều người muốn có một căn hộ đẹp và sang, thì cũng có một vài người thích "cá tính", "khác biệt". Sống trong một ngôi nhà container là ví dụ điển hình.

Ở nước ngoài, một container hàng hóa có giá khoảng 2000 USD. Nhiều người thay vì xây nhà để ở thì sẽ mua 1 cái container về, sau đó trang trí và "biến" nó thành không gian riêng của họ.

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Những ngôi container được thiết kế độc đáo

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D