Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Hầm Thủ Thiêm thô mộc trở nên sống động với nét vẽ chim phượng tung cánh, còn những ngôi nhà cũ kỹ bên Bến Bình Đông biến hóa khi được tô các màu rực rỡ.

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Những ý tưởng độc đáo tô vẽ cho Sài Gòn

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D