Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Đàn lợn dạo phố, ngựa hoang tung vó, đám trẻ nhảy ùa xuống sông... là những bức tượng trên đường phố khiến chúng ta thán phục về sự độc đáo và chân thực.

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

Phát cuồng với 25 tác phẩm điêu khắc sống động đến ngỡ ngàng

 

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D