Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô "khủng"

Mẫu xe tự thiết kế và chế tạo dựa trên sự kết hợp của scooter và phân khối lớn.

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Sinh viên kiến trúc tự chế mô tô

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D