So với iPhone 6 và Galaxy S6, BPhone không phải dạng vừa đâu!

Mời các bạn xem bộ ảnh so sánh Bphone bên cạnh hai smartphone đầu bảng hiện nay là iPhone 6 của Apple và Galaxy S6 của Samsung.

So với iPhone 6 và Galaxy S6, BPhone không phải dạng vừa đâu

So với iPhone 6 và Galaxy S6, BPhone không phải dạng vừa đâu

So với iPhone 6 và Galaxy S6, BPhone không phải dạng vừa đâu

So với iPhone 6 và Galaxy S6, BPhone không phải dạng vừa đâu

So với iPhone 6 và Galaxy S6, BPhone không phải dạng vừa đâu

So với iPhone 6 và Galaxy S6, BPhone không phải dạng vừa đâu

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D