Trồng và thu hoạch đồ nội thất. Các bác thợ mộc thấy thế nào?

Cây được trồng một cách chiến lược, ghép và định hình thành các cấu trúc cụ thể. Khi được thu hoạch, họ đã có những mảnh đồ nội thất trang nhã.

Tags:


Đánh dấu để mọi người biết bạn đã ở đây :D